Copyright © 2016
Wszelkie prawa zastrzeżone. Odpowiedzialnym za treść strony jest:
ThermoDyn Produktion & Handel Kern
www.thermodyn.de

Firma

ThermoDyn Produktion & Handel Kern
Roßmoos 20
87629 Füssen-Weißensee, Niemcy
Tel.: 00 49 (0) 83 63 / 55 31
Fax: 00 49 (0) 83 63 / 9 41 89
E-Mail: info@thermodyn.de

Siedziba przedsiębiorstwa: DE 87629 Füssen
Właściciel: Susanne Kern-Härtl
Miejsce właściwości sądowej: Kaufbeuren
NIP: DE28921093
Siedziba: Füssen, Niemcy

Porady prawne:

E-Mail: office@thermodyn.de

Odpowiedzialność:

Ta strona podlega stałej kontroli i jest regularnie aktualizowana. Nie gwarantujemy jednak aktualności, poprawności, kompletności ani jakości udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych, które powstały w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile działanie autora nie stanowiło udowodnionego, spowodowanego umyślnie lub rażącym niedbalstwem zawinienia. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnej zapowiedzi lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

Odnośniki i linki:

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych (“linki”) znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności firmy ThermoDyn Produktion & Handel Kern, wszelkie zobowiązania firmy z tytułu odpowiedzialności cywilnej są wykluczone, chyba że ThermoDyn Produktion & Handel Kern wie, iż publikowane tam treści są niezgodne z prawem, a uniemożliwienie korzystania z tych treści leży w zakresie jej technicznych możliwości i jest wykonalne.

Dlatego ThermoDyn Produktion & Handel Kern wyraźnie oświadcza, iż nie posiada żadnych informacji o niezgodnych z prawem treściach zamieszczonych na stronach połączonych linkami z niniejszą witryną. Firma ThermoDyn Produktion & Handel Kern nie ma też żadnego wpływu na obecną i przyszłą formę oraz na treść stron połączonych linkami. Dlatego niniejszym firma dystansuje się od wszystkich treści linkowanych stron, które zostały zmienione po wstawieniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której prowadzi link, a nie ten, kto umieścił link do danej publikacji.

Prawo autorskie i prawo o znakach towarowych:

Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej firmy ThermoDyn Produktion & Handel Kern, w szczególności wygląd, teksty, zdjęcia i grafika, podlegają wyłącznemu prawu użytkowania przez firmę ThermoDyn Produktion & Handel Kern. Powielanie strony jest dozwolone wyłącznie w celu nawiązania kontaktu handlowego z firmą ThermoDyn Produktion & Handel Kern lub w celu zainicjowania kontaktu. Inne powielanie, również w zmienionej formie, jest zabronione, chyba że pisemne na to zezwolimy. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostaliście Państwo skierowani. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu, przestały odpowiadać lub nie w pełni odpowiadają, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności.